5640051253968896
Being Hong Kong 就係香港 2022這個冬天,《Being Hong Kong就係香港》首次送上重新編訂的「復刻珍藏版」。 408頁內容,7個來自早已售罄、2018創刊號至2020冬季號之間的專題故事,圍繞香港城市、自然、文化及宗教等珍貴遺產。 ________________________________________ 2022 秋季 Product #: hkacartshop-Being Hong Kong 就係香港 2024-02-09 Regular price: $HKD$160.0 Available from: HKAC ART SHOPIn stock